Priser

Prisoversikt for de vanligste tjenestene. Gjelder fra 1. juli 2018- 30. juni 2019

Barn under 16 år er gratis (nytt fra 1. januar 2010). Automatisk frikort er innført fra 1. juni 2010 dvs. du får tilsendt frikort i posten fra HELFO når summen for frikort er registrert (2258 kr for 2018)

Egenandeler:

 • Konsultasjon hos allmennlege 155 kr

 • Konsultasjon hos allmennlege, spesialist i allmennmedisin 204 kr

 • Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving 56 kr

 • Tillegg for taking og innsending av blodprøver 55 kr

 • Tillegg for taking og innsending av andre prøver 55 kr

 • Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenking og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urin (uten legekonsultasjon) 55 kr

 • Blodprøver uten konsultasjon, etter avtale med lege, 108 kr

Annet:
Omfattes ikke av frikortordningen.
Du må betale for dette selv om du har frikort

 • Utskrift av journal 85 kr + event. porto og girogebyr

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

 • Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m 62 kr

 • Spirometri, EKG, rektoskopi, enkel sårskift m.m 93 kr

 • Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m 131 kr

 • Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m 177 kr