Svangerskapskontroller

Uke 8-12:            Første svangerskapskontroll hos lege

                                 – Blodprøver etter time

Uke 18-19:          Ultralyd på sykehuset

Uke 20:                Anbefalt kontroll hos lege. Gjennomgang blodprøver

Uke 24:                Kontroll hos lege eller jordmor

Uke 28:                Kontroll hos lege eller jordmor

                                 -Rhesus negative: Antistoffkontroll

                                 -Hemoglobinkontroll

Uke 32:               Kontroll hos lege eller jordmor

Uke 36:               Kontroll hos lege eller jordmor

                                 -Rhesus negative: Ny antistoffkontroll

Uke 38:                Kontroll hos lege eller jordmor

Uke 40:                Kontroll hos lege eller jordmor

Uke 41:                Kontroll hos lege eller jordmor

                                -Henvis til overtidsvurdering

 

Ved kontrollene i tidsrommet uke 20 – 41: lever urinprøve før timen. Lege bestiller blodprøver ved behov.