Leger

Ann Trude Notø – spesialist i allmennmedisin

Erlend Fagerjord – spesialist i allmennmedisin, sluttet 1/3-17. Ny lege begynner 1/6-18

Jan Isak Mikalsen – spesialist i allmennmedsin

Jan Gunnar Svendby – spesialist i allmennmedsin

Rita Kral overtar for Erlend Fagerjord fra 1/6-18, men begynner ikke i jobben før 1/9-18. Hun vil ha vikar fra 1/6 og fram til hun begynner 1/9.

Kristoffer Lein – vikar for Erlend Fagerjord fram til 1/6-18.