Ansatte

Kroken legekontor er et legefellesskap med 4 spesialister i allmennmedisin med tilsammen ca 4500 listepasienter. Foruten legene består staben vår av 4 dyktige helsesekretærer og medhjelpere med lang erfaring og god kompetanse i pasientbehandling.