Aktuelt

Erlend Fagerjord slutter ved Kroken legekontor 1/3-17. Han skal da begynne som fastlege i annen kommune. Erlend Fagerjord vil ha vikar i en periode inntil han eventuelt sier opp sin stilling ved Kroken legekontor. Fra 1/3-17 vil Kristoffer Lein være vikar i hans sted en periode framover.

 

Birgitte Mannsverk Dahle vil være vikar, for det meste for Ann Trude Notø, i perioder framover.

 

Fra og med 2. februar 2015 opphører telefontreffetida for alle legene. Vi valgt dette da de fleste henvendelsene som kommer i telefontreffetida ikke er det som telefontreffetida er beregnet til. Resepter kan fornyes via selvbetjening på internett eller ved telefon til helsesekretærene. Hvis det dreier som om andre ting, bestiller man time for legekonsultasjon.

 

      • Vi har betalingsautomat på venterommet, «Autopay». All betaling med kort skal skje via denne. Den er meget enkel i bruk. Instruksjoner står på skjermen. Hvis du ønsker å betale kontant for konsultasjon, vennligst gjør det inne hos legen.
      • Vi har innført elektronisk resept.  Det betyr at medisiner som er bestilt kan hentes direkte på valgfritt apotek i omtrent hele landet.
      •  Fra mandag 4. mars kan man ikke lenger få forlenget sykemelding etter telefonkontakt. Man må komme på time for dette. Jamfør folketrygdloven.